Anger Withdrawn Abuse Sullen Fear Scolding Handholding Despair Heart in the sand

Welkom bij Praktijk Veerkracht!

De traumatherapiepraktijk voor jongeren en volwassenen.

Je kunt binnen praktijk Veerkracht terecht als je hulp zoekt rondom:

 

  • Overprikkeling en emotieregulatie problemen door prikkels uit de omgeving en of onverwerkte emoties van binnen uit die je sterk beinvloeden. Dit kan er toe leiden dat er niets meer uit je handen komt of dat de prikkels van de boodschappen doen je al overweldigen. Je kunt ook bijvoorbeeld last hebben van (verlating- en of binding)angsten, chronische faalgevoelens, je miskend voelen, weinig zelfvertrouwen en of eigenwaarde ervaren, woede, jalousie, afgust, minachting ervaren of juist helemaal niets meer voelen en een disconnect ervaren met je lichaam.
  • Trauma en verlieservaringen waarin er wezenlijk ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen hebben plaatsgevonden.
  • Complex trauma Dit is vroegkinderlijk trauma zoals heftige ziekenhuisopnames, chronische traumatisering door bijvoorbeeld opvoeders, en alle gevolgen die ontstaan zijn door een onveilige of ambivalente hechting. Te denken valt aan bijvoorbeeld afstemmingsproblemen of dat je gewend bent geraakt aan overgenomen gevoelens of overtuigingen die jouw innerlijke belevingswereld chronisch belasten.
  • Relationele problemen met de partner, ouders, kinderen of andere familieleden, vrienden, collega's, werkgevers. 
     

Praktijk Veerkracht biedt therapeutische behandeling vanuit verschillende theoretische kaders en methoden.
Er wordt met grote zorg, deskundigheid en integerheid samen met de cliënt gekeken naar waar de cliënt het beste bij gebaat is.
Onder het kopje Praktijk Veerkracht is informatie te vinden over het aanbod: Psycho-educatie, Cliënt gerichte psychotherapie, Mentaliseren bevorderende psychotherapie, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Systeemtherapie, Trauma-opstellingen, Somatic experience en Kunstzinnige therapie.

Deze website geeft tevens veel informatie over trauma, hechting en herstel.
In therapie leer je vaardigheden opbouwen om chronische stress af te bouwen, regie te vinden over je emoties en te bouwen aan hechte relaties.
Het stapsgewijs lezen van de informatie op de website kan je ondersteunen in je persoonlijk proces om je ervaringen, gedrag en gevoelens beter te leren begrijpen en hier woorden voor te vinden

 

In traumatherapie wordt gewerkt met de volgende verhalen:

'Hoe kalm is jouw brein?' en 'Trauma breekt bij je binnen!'