Anger Withdrawn Abuse Sullen Fear Scolding Handholding Despair Heart in the sand
Welkom bij Praktijk Veerkracht!

Een website met informatie over trauma, hechting en herstel.

Chronische stress afbouwen, eigendom leren vinden over je emoties, 
bouwen aan hechte relaties. 

In therapie gaan is mogelijk een spannende stap, en het begrip trauma wordt vaak verkeerd gebruikt in de maatschappij. Deze website geeft informatie om hier helderheid in te brengen. Je kunt de informatie raadplegen als je overweegt om in therapie te gaan of al in therapie zit. Het stapsgewijs lezen van de informatie kan je ondersteunen in je proces om je ervaringen, gedrag en gevoelens beter te leren begrijpen en hier woorden voor te vinden.

Praktijk Veerkracht biedt therapeutische behandeling vanuit verschillende theoretische kaders en methoden. Er wordt met grote zorg, deskundigheid en integerheid samen met de cliënt gekeken naar waar de cliënt het beste bij gebaat is. Onder het kopje Praktijk Veerkracht is informatie te vinden over het aanbod: Psycho-educatie, Cliënt gerichte psychotherapie, Mentaliseren bevorderende psychotherapie, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Systeemtherapie, Trauma-opstellingen, Somatic experience en Kunstzinnige therapie.

In traumatherapie wordt gewerkt met de volgende verhalen:

'Hoe kalm is jouw brein?' en 'Trauma breekt bij je binnen!'